به گزارش اکوایران، نسبت خسارت صنعت بیمه در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 2.2 واحد درصد افزایش یافته، به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

آخرین گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد طی 10 ماهه نخست امسال قریب به 226 همت حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60.8 درصد افزایش داشته است.

از 225.9 همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود 54.3 درصد آن یعنی معادل 122.8 همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

بر اساس این گزارش میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 67.5 درصد افزایش یافته است.

photo_2024-02-16_13-07-14

بیمه پول رونق گرفت

گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه‌ای طی 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 20 تا 139 درصد بوده که در مجموع موجب رشد 60.77 درصدی حق بیمه تولیدی بازار بیمه شده است.

طی این دوره بیشترین افزایش حق بیمه تولید شده مربوط به بیمه پول و معادل 139 درصد بوده است. حق بیمه تولیدی برای بیمه پول طی 10 ماهه نخست امسال به حدود 89 میلیارد تومان رسیده است.

بیمه پول درواقع وجوه در صندوق و پول در راه (در حال حمل) را شامل می‌شود که در آن انواع وجوه نقد شامل انواع پول رایج (اسکناس، مسکوکات) و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، تمبر، اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکه‌های طلا و نقره تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که آمارها نشان می‌دهد این بیمه طی یک سال اخیر بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته است.

پس از بیمه پول، بیشترین رشد حق بیمه تولیدی به دو رشته نفت و انرژی و درمان تعلق دارد، به طوری که حق بیمه تولیدی این دو رشته طی دوره مورد اشاره به ترتیب حدود 87 و 82.6 درصد افزایش داشته است.

کمترین میزان رشد حق بیمه تولیدی مربوط به بیمه کشتی بوده است، به طوری که میزان حق بیمه تولیدی آن طی 10 ماهه نخست امسال به 1.8 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته است.

photo_2024-02-16_13-07-05

رشد خسارت پول در بالاترین سطح

در همین راستا بررسی آمارها نشان می‌دهد در میان رشته‌های بیمه‌ای، بیشترین رشد خسارت پرداختی مربوط به بیمه پول بوده است. در 10 ماهه نخست امسال میزان خسارت پرداختی بیمه‌ها بابت بیمه پول با رشد قابل توجه 1064 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 9.5 میلیارد تومان رسیده است.

پس از بیمه پول، بیشترین رشد خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به بیمه اعتبار بوده که طی دوره مورد اشاره معادل 745 درصد افزایش یافته است.

بیمه اعتباری بیمه‌ای است که به‌نوعی از ارایه‌کنندگان و تولیدکنندگانی که به‌نوعی تسهیلات و وجوهی را تحت عنوان وام به افراد می‌پردازند حمایت کند. در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده‌اند  تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

به نظر می‌رسد خسارت بالای بیمه اعتبار و ریسک این نوع بیمه موجب شده شرکت‌های بیمه‌ای از دریافت حق بیمه در این زمینه خودداری کنند که میزان رشد پایین آن در گزارش بیمه مرکزی نیز مشهود است.

photo_2024-02-16_13-07-33

افزایش سهم خسارت از حق بیمه

نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌آید در 10 ماهه نخست امسال با 2.2 واحد درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 54.3 درصد رسیده است. به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

در میان رشته‌های بیمه‌ای سه رشته‌ بدنه اتومبیل (با 78 درصد) درمان (با 68.3 درصد) و شخص ثالث-مازاد (با 63.5 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.