به گزارش اکوایران، «خرید کالای شخصی» مهمترین هدف خانوارها از دریافت وام بانکی در سال جاری بوده است؛ چیزی برابر با تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در 11 ماهه نخست امسال، حدود 4800 هزار میلیارد تومان (۴۸۰۰ همت) تسهیلات به خانوارها و صاحبان کسب‌وکار پرداخت شده است. از این میان، 81 درصد به صاحبان کسب‌وکار و 19 درصد به خانوارها تعلق گرفته که سهم خانوارها در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه است.

رشد وام‌های خرد

نکته قابل توجه این است که از کل 4800 همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 11 ماهه ابتدایی امسال حدود هزار و 175 همت (24.1 درصد) به صورت تسهیلات خرد (کمتر از 300 میلیون) اعطا شده است.

با توجه اینکه معادل 93.7 همت نیز در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده، با احتساب این مبلغ، میزان کل تسهیلات پرداختی خرد به 1250 همت و معادل 25.6 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌رسد. به بیان دیگر از ابتدای سال جاری هر ماه به طور میانگین حدود 113 همت تسهیلات خرد پرداخت شده است.

همچنین با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، می‌توان گفت سهم بخش خانوار از 19 درصد به 20.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی طی 11 ماهه نخست امسال افزایش پیدا می‌کند.

مسکن و کشاورزی در سایه وام‌های شخصی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تسهیلاتی که خانوارها طی 11 ماهه نخست امسال دریافت کرده‌اند با هدف «خرید کالای شخصی» بوده است، به طوری که از 909 همت تسهیلاتی که طی این دوره به خانوارها پرداخت شده، حدود 41 درصد آن یعنی معادل 374 همت به این هدف مربوط بوده است.

میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها طی 11 ماهه نخست امسال از تسهیلات پرداختی به بخش‌های کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. خانوارها تقریبا به اندازه بخش بازرگانی کشور از سیستم بانکی وام دریافت کرده‌اند.

وام‌های «قرض‌الحسنه ضروری» و «ازدواج» نیز هرکدام به ترتیب با سهم‌های تقریبا 22 و 14.5 درصدی از کل وام‌های دریافتی خانوارها در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارد.

کمترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها مربوط به «ودیعه مسکن» بوده، به طوری که طی دوره 11 ماهه نخست امسال معادل 13 همت در این راستا به خانوارها پرداخت شده است.

photo_2024-03-09_10-51-50