نماد خفرمان در خصوص تغییر نرخ و تعداد محصولات موضوع قرارداد به شرح الحاقیه پیوست صحبت کرده است که مربوط به قطعات خودروی پراید است.

نماد سرمایه وغدیر طی نامه‌ای به سازمان بورس توضیحاتی در خصوص صورت‌های مالی و آخرین وضعیت شرکت آپادانا ایساتیس به همراه قیمت کارشناسی این شرکت ارائه کرده است و ارزش گذاری به همراه علل تأخیر در ارائه صورت پرتفوی و خرید و فروش‌های شرکت صحبت کرده تا ابهامات سهامداران را رفع کند

اما بانک رسالت پس از رشد بیش از 4 هزار درصدی در بازه زمانی یک ساله جزء نمادهایی که بر سر زبان افتاده با انتشار اطلاعیه در کدال در خصوص 10 بند صورت مالی توضیحاتی را ارائه کرده است. بند اول در مورد وصول مطالبات، بند دوم: املاک یافت آباد، سومین مورد مطالبات از باشگاه پرسپولیس، چهارمین مورد دعاوی حقوقی بانک، بند پنج رفع توقیف اوراق، مورد ششم: تعیین تکلیف جرایم بانکی، بند هفتم در خصوص تسهیلات اعطایی، بند هشتم کفایت سرمایه و آخرین بند هم شامل تغییرات در سود و زیان است.

سازمان بورس به نماد شیران فرصت داده است تا نسبت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین نمادهای غشان ، امیران ، قجام ثاصفا و نماد واعتبار سهامداران را به مجمع عمومی شرکت دعوت کرده اند. در خصوص نحوه پرداخت سود هم نمادهای جم پیلین و واعتبار و نماد وسبحان آگهی‌هایی را منتشر کرده‌اند.