در سامانه کدال در پایان هفته آخر شهریور ماه 1401  به نمادهای شاوان ، قشیر و نماد وملل فرصت داده شد تا نسبت به رعایت دستورالعمل ها اقدامات لازم رو انجام بدهند و به نماد ثغرب هم گفته شد که اقدام به برگزاری کنفرانس خبری در مورد وضعیت نماد را انجام بدهد و به سوالات سهامداران و تحلیلگران پاسخ بدهد.

اما نماد تمحرکه از نتیجه پرداخت و تسویه حساب پرونده حقوقی علیه شرکت در سامانه کدال خبر داده است و جزئیات را طی نامه به مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه اصلاع رسانی کرده است.

اما شتران تک نماد روز 30 شهریور ماه بود که سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرده.

همچنین نماد سرمایه گذاری وخارزم به همراه شرکت سیمان تهران و های‌وب از زمان بندی پرداخت سود نقدی خبر دادند ، نمادهای غپینو و زشریف و کدما نیز دیگر نماد هایی بودند که اقدام به انتشار اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود کردند.

در خصوص افزایش سرمایه ها نیز نماد فگستر از نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده صحبت کرده است و نماد بکاب هم آگهی ثبت افزایش سرمایه خود را منتشر کرد.