به گزارش اکوایران، افزایش بهای غلات با محوریت صعود نرخ گندم در بازارهای جهانی برای ماه اکتبر نتوانست به رشد شاخص قیمت مواد غذایی فائو منجر شود، چرا که کاهش قیمت سایر محصولات غذایی این رشد نرخ را جبران کرد.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو، که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی سبدی از کالاهای غذایی رایج  در دنیا را دنبال می‌کند، برای ماه اکتبر از سوی فائو برابر 135.9 واحد اعلام شد که این رقم نسبت به میزان این شاخص  در ماه سپتامبر که 136 واحد اعلام شد، افتی 0.1 درصدی داشت. البته همچنان این شاخص حدود 20 درصد بالاتر از میزان آن در ماه اکتبر 2021 قرار گفت. رکورد تاریخ  شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 2022 به ثبت رسید و در ماه اکتبر این شاخص 14.9 درصد کمتر از این شاخص بود.

home_graph_1_nov491

غلات جهانی گران شدند

مطابق گزارش فائو (سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد) شاخص قیمت غلات فائو ظرف ماه اکتبر رشدی 3 درصدی داشت؛ در این ماه 3.2 درصد بر نرخ گندم افزوده شد که عمده این رشد نرخ معلول عدم قطعیت در استمرار صادرات از مسیر دریای سیاه و کریدور امن ایجاد شده توسط روسیه برای انتقال غلات اوکراین رقم خورد. در عین حال وزارت کشاورز ایالات متحده آمریکا در این ماه برآورد خود از میزان عرضه گندم این کشور را کاهش داد و این خبر نیز از رشد نرخ در بازار حمایت کرد.

در گزارش فائو آمده است که قیمت‌های بین‌المللی غلات درشت نسبت به سپتامبر 3.5 درصد افزایش یافت و قیمت ذرت به دلیل کاهش چشم‌انداز تولید در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، و خشکسالی در آرژانین و عدم اطمینان در خصوص استمرار صادرات از اوکراین نیز گران شد. در این بازه زمانی بهای برنج یک درصد گران شد.

روغن در بازه سالانه 20 درصد افت نرخ داشت

شاخص قیمت روغن نباتی فائو در ماه اکتبر 1.6 درصد نسبت به میزان این شاخص در ماه سپتامبر کاهش داشت و برابر 150.1 واحد اعلام شد، این شاخص نسبت به میزان آن در ماه اکتبر 2021 حدود 20 درصد کمتر شد. ظرف ماه اکتبر امسال نسبت به سپتامبر بر نرخ روغن تخمه آفتابگردان افزوده شد اما از بهای جهانی روغن‌های نخل، سویا و کلزا کاسته شد.

لبنیات، گوشت و شکر ارزان شدند

در گزارش فاوو به کاهش 1.7 درصدی شاخص قیمت لبنیات فائو نسبت به ماه سپتامبر نیز اشاره شد، در عین حال در این بازه زمانی شاخص قیمت گوشت فائو نسبت به سپتامبر 1.4 درصد افت را به ثبت رساند. کاهش تقاضای جهانی برای گوشت گوسفند، خوک، گاو و مرغ و افزایش عرضه از این افت نرخ شاخص حمایت کرد.

همچنین در بازه زمانی یک ماهه اکتبر شاخص قیمت شکر فائو 0.6 درصد نسبت به سپتامبر کاهش داشت، بهبود چشم‌انداز تولید این محصول از سو ی هند از این افت نرخ حمایت کرد.

index_table_nov491