به گزارش اکوایران، شرکت سایپا آذین که از زیر مجموعه های شرکت سایپا به شمار می رود در شش ماهه سال جاری زیان بیش از 144 میلیارد تومانی را به همراه داشته است. این شرکت در سال های گذشته عملکرد مالی بهتری را از خود نشان داده بود اما صورت های مالی شش ماهه سال جاری حکایت از  سرعت یافتن حرکت قطار زیان در این مجموعه دارد. شرکت های تولید کننده قطعات که محصولاتشان را فقط یک شرکت خریدار است، در سال های اخیر با زیان های قابل توجهی صورت های مالی خود را منتشر کرده اند. دلیل این اتفاق همانطور که در تحلیل سهام خمحور به آن اشاره کردیم از انحصار خریدار محصولاتشان نشأت می گیرد. این تحلیل برای شرکت سایپا آذین نیز صدق می کند، اما این مجموعه به این دلیل که خریدار محصولاتش، سهامدار اصلی آن هم هست با دو چندانی عملکرد مالی غیر مستقل و در نهایت زیان دهی همراه است. این یعنی شرکت سایپا که مالکیت این مجموعه را برعهده دارد در هر نرخی که بخواهد و شرایط خود را مساعد تر می کند از سایپا آذین خرید می کند و انتهای سال مالی نیز با اندکی تغییر نرخ سعی می کند صورت های مالی را یر به یر و بدون زیان ببندد. دود این آتش در نهایت به چشم سهامداران خرد این مجموعه می رود. افرادی که به نیت کسب سود سهامی را خریده اند که مدیریت آن شرکت هیچ چشم داشتی به سودآوری ندارد.

فروش ماهانه خآذین از ابتدای سال 1400

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین در هفت ماه طی شده از سال جاری توانسته است 871 میلیارد تومان فروش داشته باشد که به نسبت 562 میلیارد تومان فروش هفت ماهه ابتدایی سال قبل رشد 55 درصدی داشته است. بخش اصلی فروش این شرکت در سال قبل مربوط به اسفند ماه بوده است. برای تأثیر یافتن فروش اسفند ماه سال قبل، متوسط فروش دوازده ماهه سال قبل را با متوسط فروش هفت ماهه طی شده از سال جاری مقایسه می کنیم.

IMG_20221119_160234_224

این مجموعه در دوازده ماه سال قبل به طور متوسط 102 میلیارد تومان فروش داشته است. این معیار در سال جاری به 124 میلیارد تومان در ماه رسیده که تا اینجای کار افزایش 22 درصدی داشته است. البته با توجه به الگوی فروش خآذین احتمالاً در اسفند ماه سال جاری نیز فروش این شرکت بیش از 300 میلیارد تومان باشد و در نهایت فروش و درآمد های عملیاتی سال جاری را در همین حدود 55 درصدی به نسبت سال قبل قرار دهد. بیشترین میزان فروش این مجموعه در سال جاری مربوط به خرداد ماه با 186 میلیارد تومان فروش است و بیشترین افزایش نیز با رشد 148 درصدی مربوط به مرداد ماه است.

عملکرد مالی شش ماهه شرکت سایپا آذین

شرکت سایپا آذین در شش ماهه سال جاری 762 میلیارد تومان فروش داشته اما بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این شرکت 868 میلیارد تومان بوده و باعث شده تا سایپا آذین زیان ناخالص 105.5 میلیارد تومانی را تجربه کند که برای صورت های شش ماهه این شرکت بی سابقه است.

IMG_20221119_160234_665

سایپا آذین در شش ماهه ابتدایی سال قبل توانسته بود 656 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 631 میلیارد تومان بهای درآمد های عملیاتی را به ثبت برساند که سود ناخالص 25 میلیارد تومانی را به جای گذاشت. هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی این شرکت در شش ماهه سال جاری به نسبت شش ماهه سال قبل به ترتیب 90 درصد و 43 درصد افزایش یافته اما به دلیل مقدار کم آن ها می توان مشکل اصلی این شرکت را در نرخ فروش کمتر از بهای تمام شده محصولاتش دانست. در نهایت زیان خالص شش ماهه سال جاری با افزایش زیادی به نسبت زیان خالص شش ماهه سال قبل به 145 میلیارد تومان رسیده است که نشان از مدیریت نادرست به وسیله خواست سهامداران اصلی این شرکت دارد.