به گزارش اکوایران، نماد خبهمن از صنعت خودرو و قطعات بورس تهران و مربوط به سهام شرکت گروه بهمن است، در صورت های سود و زیان شش ماهه سال جاری خود از رشد سود عملیاتی و کاهش سود خالص این مجموعه پرده برداری کرده است. احتمال دارد که مخاطبین فکر کنند هزینه های مالی و یا مالیات باعث این کاهش شدید در سود خالص شش ماهه سال جاری شده اما در واقع کاهش سود خالص شش ماهه خبهمن مربوط به عملکرد تابستان سال قبل و رشد شدید درآمد های غیر عملیاتی این شرکت در تابستان 1400 است که در سال جاری تکرار پذیر نبوده است.

روند تغییرات بهای تمام شده سرمایه گذاری های این شرکت نشان می دهد که در سه ماهه ابتدای سال با وجود رشد شاخص بورس، این شرکت بخشی از سرمایه گذاری های خود را فروخته است که باعث افزایش سودآوری سه ماهه سال جاری به نسبت روند معمول سه ماهه سال قبل است. در تیر ماه با وجود افت شاخص کل بازار، بهای تمام شده سرمایه گذاری های این شرکت روند صعودی به خود گرفت که نشان دهنده افزایش سرمایه گذاری های خبهمن بوده و در مرداد ماه که شاخص عملکردی خنثی تر داشت به اوج خود رسید.

IMG_20221123_152717_195

با این وجود در شهریور ماه، این شرکت به دلیل سرعت گرفتن نزول بازار و افزایش احتمال نهایی نشدن مذاکرات احیای برجام دست به فروش سرمایه گذاری های خود زده که سود عملیاتی شش ماهه این شرکت را نیز به نحو مطلوبی افزایش داد و در نهایت مهر ماه نیز تغییرات سرمایه گذاری های خبهمن منفی بود.

عملکرد مالی شش ماهه خبهمن نشان می دهد که این شرکت سود سرمایه گذاری های خود را در رنج شش ماهه سال قبل حفظ کرده اما در سود فروش سرمایه گذاری های خود از 4 میلیارد تومان به 152 میلیارد تومان پرس کرده است. مجموع درآمد های عملیاتی این شرکت از 43 میلیارد تومان با افزایش 335 درصدی به 187 میلیارد تومان رسیده که با وجود 29 میلیارد تومان هزینه عملیاتی، سود عملیاتی این شرکت 158 میلیارد تومان است. در حالی که سود عملیاتی شش ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت 25 میلیارد تومان بود که نشان از افزایش 536 درصدی آن در سال جاری دارد.

IMG_20221123_152717_349

روند سود عملیاتی شش ماهه امسال در تداوم روندی بود که صورت های مالی سه ماهه خبهمن نشان می دادند اما روند سود خالص خبهمن متفاوت است. این شرکت در هزینه های مالی خود با افزایش چشمگیری مواجه بوده که ناشی از ثبت تعهدی هزینه های مالی انتشار اوراق است. از سمت دیگر در شش ماهه سال قبل 157 میلیارد تومان درآمد غیر عملیاتی برای این شرکت به ثبت رسیده بود که در تابستان امسال خبری از آن نبوده و باعث تفاوت قابل توجه سود خالص شش ماهه سال جاری به نسبت شش ماهه سال قبل است. هزینه های مالی شش ماهه سال جاری 94 میلیارد تومان است در حالی که در مدت مشابه سال قبل کمتر از نیم میلیارد بوده و سود خالص نیز با کاهش 60 درصدی از 182 میلیارد تومان به 74 میلیارد تومان رسیده است.