بررسی روند فروش این شرکت نشان می دهد که در سر فصل درآمد عملیاتی خود برای سه ماه ابتدایی سال با رشد ۳۲ درصدی نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ همراه شد و برای سه ماهه دوم نسبت به فصل بهار درآمد عملیاتی کمتر از ۱۰ درصد شده است.با توجه به این رشد نرخ درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده این شرکت از فصل بهار تا تابستان افزایش چشم گیری داشته است.

فایرا برای تابستان ۳۱۸ میلیارد تومان درآمد اقلام متفرقه ثبت کرده است و در گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده خود عنوان کرده است که این انتظار را دارد تا برای شش ماهه دوم سال نیز این رقم را بدست آورد.

فایرا در سه ماه تابستان با افت ۳۶ درصدی در سود خالص نسبت به فصل قبل خود همراه شده است . این شرکت کف نمودار حاشیه سود خالص خود را در محدوده ۲۵ درصدی بوده از دست داده است و به رقم ۱۵ درصد تنزل پیدا کرده است.