به گزارش اکوایران، شاخص قیمت مواد غذایی فائو، که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی سبدی از محصولات غذایی رایج را دنبال می‌کند، در ماه نوامبر به 135.7 واحد رسید که این رقم نسبت به میزان این شاخص در ماه اکتبر رشد بسیار  محدودی داشت. در عین حال این شاخص نسبت به میزان آن در نوامبر سال 2021 حدود 0.3 درصد بالاتر است.

رشد صادرات به عقبگرد قیمتی انجامید

شاخص بهای غلات فائو نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش یافت، اما همچنان نسبت به سال قبل 6.3 درصد بیشتر است. قیمت جهانی گندم و ذرت در نوامبر به ترتیب 2.8 درصد و 1.7 درصد کاهش داشت که این افت نر خ تا حد زیادی  نتیجه گسترش صادرات غلات از دریای سیاه و از مبدا غلات اوکراین رقم خورد. با این وجود در این ماه 2.3 درصد بر نرخ برنج افزوده شد.

شاخص قیمت روغن نباتی فائو در ماه نوامبر 2.3 درصد افزایش یافت و به این ترتیب پس از هفت ماه متوالی کاهش نرخ، بر بهای این محصول افزوده شد. در این ماه بر نرخ روغن نخل و سویا افزوده شد، اما همچنان روغت کلزا و آفتابگردان در مسیر کاهش نرخ قدم برداشتند.

شاخص بهای لبنیات فائو از اکتبر 1.2 درصد کاهش یافت، افت نرخ کره و شیرخشک در بحبوحه کاهش تقاضای وارداتی آن عامل این عقبگرد قیمتی بود. اما در این روز بر نرخ پنیر افزوده شد، صادرات کمتر از سوی کشورهای اصلی صاد رکننده عامل اصلی رشد بهای این محصول بود.

شاخص قیمت گوشت فائو در نوامبر 0.9 درصد کمتر از ماه قبل بود، افت بهای گوشت گاو در بازار بین‌المللی کاهش یافت. افزایش صادرات گوشت گاو از سوی استرالیا و رشد عرضه از سوی برزیل به کاهش بهای این محصول با وجود تقاضای بالای واردات از سوی چین منجر شد. اما در این ماه بر نرخ گوشت گوسفند اضافه شد.

شکر سردرمدار صعود قیمت

شاخص قیمت شکر فائو در ماه نوامبر 5.2 درصد افزایش یافت. این رشد نرخ تحت تاثیر افزایش خرید در میانه تضعیف عرضه به دلیل عرضه ضعیف شکر جهانی به دلیل تاخیر در برداشت در کشورهای کلیدی تولیدکننده رقم خورد. د رعین حال هند از سهیمه صادرات شکر تولیدکنندگان این کشور کاست. رشد بهای اتانول در برزیل نیز  محرک  رشد نرخ شکر بود.