از طرفی هم با وجود رشد قیمت دلار و ورود قیمت سکه به کانال ۲۰ میلیون تومانی همچنان بازار های موازی بورس تهران در حال رکورد شکنی هستند.

اما کماکان تکنیکالیست ها اذعان دارند که شاخص بورس تهران در موج سوم صعودی قرار دارد و این موج را معمولا به عنوان بزرگترین موج می نامند. موج اوی ایجاد شده حوالی ۱۵ درصدی بازدهی داده است. حالا اهالی بازار چشم به موج سوم دوخته اند تا ببینند انتهای این موج سوم ایجاد شده در کدامین نقطه خواهد بود؟