با بررسی موج های بزرگ در شاخص کل شاهد تشکیل سه چرخش در بازار سرمایه در طی ماه های گذشته بودیم که آخرین اصلاح بزرگ بازار در نقطه C یعنی تا ۸۸ درصد از موج قبلی ( AB ) بوده است.

که این اصلاح این انتظار را برای اهالی تکنیکالیست ایجاد می کرد که شاخص به یکی از اهداف این الگو در نقطه D که به نوعی محدوده یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحدی است برسد. شاخص بورس تهران با رشد ۷۰ هزار واحدی در یک روز این الگو را به نوعی تکمیل کرد و حالا با منفی شدن بازار در این روزها در کنار اخباری که به بازار رسیده، تشکیل شدن این الگو برای تکنیکالیست ها کمی قوت گرفته است. اما از سویی در بازه زمانی کوتاه‌تر ممکن است شاخص به دنبال ایجاد موج اصلاحی (موج چهارم) باشد.