این نماد در دو فصل ابتدایی سال جاری حوالی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سود خالص کسب کرده که با وجود افزایش ۲۵ درصدی در درآمد های عملیاتی در سه ماهه سوم نتوانست این مقدار سود را تکرار کند. افزایش بهای تمام شده عاملی بود که این رقم به ۶۰۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کند.

کویر هم نماد دیگری بود که با کاهش ۷ درصدی در سود خالص نسبت به فصل قبل کار را تمام کرده بود.

اما اوضاع در فنوال و فسازان کاملا متفاوت رقم خورد.