پذیرش سهام شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) در ۲۱ دی ماه سال جاری، در بازار اول فرابورس ایران انجام شد و سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله انجام خواهد شد.

مطابق اعلام شرکت فرابورس ایران، در عرضه روز 30 بهمن ماه، سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۳۰۰ سهم با قیمت کشف شده در دامنه یک هزار و ۴۳۳ تا مبلغ یک هزار و ۹۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین برای شرکت در این عرضه اولیه حداکثر ۵۷۰ هزار تومان نقدینگی مورد نیاز است.

تعداد کل سهام این شرکت ۱۰ میلیارد سهم بوده که از این تعداد، ۴۰۰ میلیون سهم، معادل ۴ درصد از کل سهام قابل عرضه خواهد بود.

در این عرضه اولیه شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب متعهد عرضه بوده و شرکت کارگزاری حافظ، مشاور عرضه، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان متعهد خرید است و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس به عنوان بازارگردان ایفای نقش خواهد کرد.

انتخاب / عرضه اولیه

برای گروه نخست سرمایه‌گذار یعنی سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به روش ثبت سفارش، تعداد ۲۵۰ میلیون سهم معادل ۲.۵ درصد کل سهام شرکت قابل عرضه بوده و تاریخ سفارش‌گیری و عرضه در روز یکشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه سال جاری تعیین شده است؛ دوره سفارش‌گیری نیز مطابق با پیام ناظر در روز اولیه خواهد بود.

حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۵ میلیون سهم بوده و قیمت ارزش‌گذاری شده برای آن ۲۳ هزار و ۷۲۳ ریال است. قیمت مبنا ۱۶ هزار و ۶۶۷ ریال بوده و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ ۱۴ هزار ۳۳۴ ریال تا مبلغ ۱۹ هزار ریال است.

برای سرمایه‌گذاران درمرحله دوم یعنی سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت، حداقل تعداد ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۱.۵ درصد از کل سهام شرکت قابل عرضه بوده و تاریخ این عرضه در روز یکشنبه مورخ ۳۰ بهمن سال جاری است.

دوره سفارش‌گیری برای این دسته از سرمایه‌گذاران نیز مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه خواهد بود و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۳۰۰ سهم و به قیمت کشف شده در مرحله است.

انتخاب / عرضه اولیه