به گزارش اکوایران؛ بورس تهران در جریان معاملات روز سه شنبه دوم اسفند ماه با رشد ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی مواجه بود. شاخص کل بورس تهران امروز بیش از 65 هزار واحد رشد داشت و هیچ یک از صنایع بورسی با خروج پول حقیقی بیش از 80 میلیارد تومان مواجه نبودند.

صنعت محصولات شیمیایی که بزرگترین صنعت بورس تهران به شمار می‌رود؛ در این روز 178.8 میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشت. صنعت فلزات اساسی و صنعت خودرو نیز امروز بیش از 100 میلیارد تومان ورود پول داشتند و به ترتیب با تغییر ارزش مالکیت حقوقی به حقیقی 138.4 میلیارد تومانی و 132.5 میلیارد تومانی مواجه بودند. پس از این سه صنعت، صنایع شرکت‌های چند رشته‌ای، فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین ورود پول را تجربه کردند.

خروج از صنایع12.02

صنعت بیمه و بازنشستگی در این روز 74.6 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشت و پس از آن صنعت سیمان با 48.3 میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کرد. صنایع انبوه‌سازی، حمل و نقل، محصولات دارویی، محصولات غذایی و کاشی سرامیک نیز از جمله صنایعی بودند که خروج پول بالایی داشتند.