به گزارش اکوایران؛ بانک پارسیان در سال‌های گذشته نتوانسته است تراز عملیاتی خود را اصلاح کند. در حال حاضر نیز یکی از منفی‌ترین تراز‌های عملیاتی را در بین بانک‌های کشور، بانک پارسیان به ثبت می‌رساند. سهام بانک پارسیان در بازار دوم بورس تهران با نماد وپارس شناخته می‌شود و ارزش بازاری سهام وپارس 27 هزار و 232 میلیارد تومان است. در حال حاضر، شناوری سهام بانک پارسیان در بازار سهام نزدیک به 15 درصد است و شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و صندوق بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان از سهامداران عمده وپارس به شمار می‌روند.

افزایش 47 درصدی ناترازی عملیاتی بانک پارسیان

تراز عملیاتی بانک پارسیان در سال 1400 منفی 6 هزار و 423 میلیارد تومان بود که نشان از متوسط ماهانه منفی 535 میلیارد تومانی این معیار در این سال داشت. کمترین تراز عملیاتی وپارس در سال 1400 با منفی 754 میلیارد تومان در بهمن ماه به ثبت رسید. سال 1401 با ثبت تراز عملیاتی منفی 8 هزار و 484 میلیارد تومان به پایان رسید که متوسط ماهانه این معیار را با ریزش 32 درصدی به منفی 707 میلیارد تومان رساند.

photo_۲۰۲۳-۱۰-۰۷_۱۵-۴۲-۱۹

کمترین تراز عملیاتی بانک پارسیان در این سال با منفی هزار و 79 میلیارد تومان در بهمن ماه به ثبت رسید و بیشترین ریزش نیز به خرداد ماه این سال تعلق داشت.

تحلیل بنیادی سهام ونوین / رکورد زنی بانک اقتصاد نوین در شهریور 1402

در سال جاری تراز عملیاتی وپارس با ریزش قابل توجهی مواجه بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال گذشته تراز عملیاتی وپارس منفی 3 هزار و 530 میلیارد تومان بود که با کاهش 47 درصدی به منفی 5 هزار و 176 میلیارد تومان رسید. بالاترین میزان ریزش تراز عملیاتی یال جاری به تیرماه تعلق داشت و کمترین تراز عملیاتی تاریخی این بانک نیز با منفی هزار و 415 میلیارد تومان در مرداد ماه به ثبت رسیده است.

تنفس وپارس در هوای سود تسعیر ارز

روند سودآوری فصلی این بانک نیز که در گزارش‌های اخیر اکوایران بررسی شده است؛ به این صورت بوده که بانک پارسیان در روند عملیاتی معمول خود زیان عملیاتی چشمگیری را به ارمغان می‌آورد و در انتهای هر سال با شناسایی سود تسعیر ارز، زیان‌های عملیاتی را پوشش می‌دهد و حتی سود خالص شناسایی می‌کند.

سود چادرملو از فروش سهام به ارفع

وپارس در بهار سال جاری زیان خالص 2 هزار و 991 میلیارد تومانی داشته است که 17 درصد بیشتر از زیان خالص بهار 1401 و 29 درصد بیشتر از زیان خالص بهار 1400 این بانک بوده است.

photo_۲۰۲۳-۱۰-۰۷_۱۵-۴۲-۲۰