به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ریزش 2 هزار و 313 واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص 4 هزار و 490 واحد رشد کرد. روز دوشنبه نیز شاخص هزار و 647 واحد بالا آمد. روز سه‌شنبه نیز شاخص صعود کرد و 5 هزار و 831 واحد رشد کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل 28 هزار و 497 صعود کرد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 60 هزار و 376 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 37 هزار و 986 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 1.8 درصد شد. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 14 هزار و 370 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 2 درصدی را ثبت کرد.

020908

رشد ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 32 هزار و 260 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 43 درصد کاهش یافته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 4 هزار و 517 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 13 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 12 درصدی داشته است. 

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 308 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 7 میلیارد تومان کمتر بود و افت 2 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 404 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و کمترین رقم 248 میلیارد تومان بود که در روز دو‌شنبه ثبت شد. 

افت میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 178 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 81 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 31 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 355 میلیارد تومان بود و در روز چهار‌‌‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دوشنبه برمی‌گردد که 119 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 43 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. روز یکشنبه نیز 66 میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه 192 میلیارد تومان خارج شد و در روز سه‌شنبه 265 میلیون تومان خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز 268 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. 

در مجموع کل هفته 212 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 42 میلیارد تومان بود.