نماد زفجر نیز در سال مالی ۱۴۰۲ خود توانسته ۲۶۷ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که این رقم رشد ۱۴۶ درصدی را برای زفجر به همراه داشته است.

ارفع نیز در گزارش تلفیقی خود از رشد ۵۰ درصدی در سود خالص خبر داده است. شرکت آهن و فولاد ارفع برای سال مالی ۱۴۰۲ خود مبلغ ۵۵۶۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

پرداخت الکترونیک سامان کیش نیز دلیل تاخیر در ثبت افزایش سرمایه خود را عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی اعلام کرده است.

شرکت داروسازی امین نیز به منظور تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش خود اقدام به انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه با نرخ ۲۳ درصدی کرده است.

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت