به گزارش اکوایران، بازار سهام دیروز شاهد افزایش تراز شاخص‌های سهامی بود. ظهر دیروز و در نیم ساعت پایانی معاملات سهامی، اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب بانک تجارت بر سامانه کدال منتشر شد.

بانک تجارت اعلام کرد، دارایی‌های بانک (شامل زمین و ساختمان) در پایان سال 1402 توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است. ارزش دفتری دارایی‌های مذکور مبلغ 13.4 هزار میلیارد تومان بوده که پس از تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، ما به التفاوت حاصله به مبلغ 96.5 هزار میلیارد تومان در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی گردیده است. وتجارت عنوان کرده است که تعیین مبلغ قطعی مازاد تجدید ارزیابی منوط به تأیید مراجع ذی صلاح می‌باشد. همچنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه از این بابت در دست تهیه بوده که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بانک در سال 1403 صورت می‌پذیرد.

آخرین صورت مالی منتشر شده از بانک تجارت حاکی از ارزش 832 هزار و 920 میلیارد تومانی دارایی‌های تراز نامه این بانک بوده است. بانک تجارت در این افزایش سرمایه 11.59 درصدی خود، به ارزش 916 هزار و 20 میلیارد تومانی در دارایی‌های خود رسیده است.

فرار نماد کدما از زیان به سود

معاملات سهام وتجارت نیز با این اطلاعیه تا حدی دستخوش تغییرات شد و شاهد تشدید ورود پول حقیقی به این نماد و رشد قیمت سهم وتجارت بودیم. دیروز ورود پول حقیقی به نماد وتجارت از سطح 4 میلیارد تومان عبور کرد؛ در حالی که برآیند جریان پول حقیقی در 10 روز معاملاتی قبل از آن منفی 11.3 میلیارد تومان بوده است. قیمت سهام وتجارت نیز در انتهای معاملات با 1.93 درصد رشد به ثبت رسید؛ در حالی که برآیند معاملات روز به قیمت پایانی با 1.34 درصد رشد به ثبت رسید. بخشی از تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی را می‌توان ناشی از همین اطلاعیه که در نیم ساعت پایانی معاملات منتشر شد دانست.

030309

در جلسه روسای بانک مرکزی و سازمان بورس چه گذشت؟