به گزارش اکوایران، بازار سهام دیروز شاهد چرخش 180 درجه‌ای روند معاملات سهامی بود. دیروز میانگین سرانه خرید هر کد حقوقی رکورد تاریخی خود را جابه‌جا کرد و بعد از نزدیک به یک سال و نیم، شاهد افزایش تراز قابل توجه شاخص‌های سهامی بودیم.

سبز پوش شدن نقشه بازار سهام دیروز و افزایش ارزش معاملات خرد به رشد شدید صف‌های خرید سهام منجر شد و در انتهای معاملات نیز، برآیند جریان پول حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی و درآمد ثابت قابل توجه بود. دیروز 538 میلیارد تومان پول حقیقی وارد موقعیت‌های سهامی شد و هزار و 890 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

روز گذشته، صنعت محصولات شیمیایی با 89.1 میلیارد تومان، بیشترین افزایش مالکیت حقیقی را در بین صنایع بورسی داشت که 16.6 درصد از خالص افزایش مالکیت حقیقی کل بازار را در بر می‌گرفت. پس از صنعت محصولات شیمیایی، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با 73.1 میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با 59.7 میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی، هر کدام بیش از 10 درصد ورود سرمایه حقیقی کل بازار را به ثبت رساندند. صنایع شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، انبوه‌سازی و خودرو و ساخت قطعات نیز، هر کدام بیش از 30 میلیارد تومان خالص جریان پول حقیقی داشتند و از سوی دیگر نیز بیشترین کاهش مالکیت حقیقی به صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 6.9 میلیارد تومان به ثبت رسید.

کاهش استخدام و رشد دستمزدها در آمریکا؛ انتظارات کاهش نرخ بهره تقویت شد، سهام رشد کرد

030416

در بین نماد‌ها نیز، سهام فولاد مبارکه اصفهان با 39.3 میلیارد تومان و سهام پتروشیمی بوعلی سینا با 37 میلیارد تومان بیشترین افزایش مالکیت حقیقی را به ثبت رساندند و نماد‌های تجلی، وامید، تاپیکو و ثمسکن ؛ هرکدام با بیش از 15 میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر نیز نماد‌های جم و سپید بیشترین خروج سرمایه حقیقی را به ثبت رساندند.

بورس تهران در انتظار مسعود پزشکیان/ رکوردشکنی انتظارات مثبت در بازار سهام!