به گزارش اکو ایران؛ مدت‌هاست که کشور با کمبود نهاده‌های دامی روبرو است، کمبودی که اثر مستقیم آن را می‌توان به خوبی در رشد قیمت محصولات لبنی و پروتئینی دید. قفلی که بالاخره باز شد و براساس آن سه محموله بزرگ به بازار ایران وارد می‌شود. اولین محموله مربوط به 24 کشتی است که درحال حاضر به گفته محمدجواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس درحال تخلیه در بنادر است. روزهای آتی نیز ۱۴ کشتی حامل نهاده‌های دامی به بنادر ایران می‌رسد؛ درضمن اکنون ۲۰ کشتی در حال بارگیری در کشورهای مبدأ هستند که با این شرایط می توان گفت 38 کشتی نهاده در مسیر ایران قرار دارند. 

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره محدودیت های حاکم بر واردات نهاده‌ها گفت: اگر مشکلی در قوانین برای ورود هر چه سریع‌تر این نهاده‌ها به کشور وجود دارد؛ ما آمادگی داریم که قوانین را به سرعت اصلاح کنیم تا مشکلی برای تولید کشور ایجاد نشود.

او  افزود: باید به دنبال افزایش صادرات باشیم؛ زیرا بازار خوبی برای مواد غذایی ایران در کشورهای همسایه وجود دارد که باید از این فرصت استفاده کنیم.