در این برنامه کامکس با مرور اخبار نشریه پلتس در جریان مهم‌ترین اخبار بازار آهن و فولاد ظرف هفته منتهی به روز جمعه ۲۵ نوامبر قرار خواهیم گرفت.