تقی صانعی توضیح می‌دهد: در چهار سال پیاپی بیشتر از ظرفیت اسمی تولید کرده‌ و تمامی تولیدات را فروخته‌ایم.