به گزارش اکوایران، طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر مبنای داده‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، شاخص محیط کسب و کار در فصل پاییز از نمره 10 یعنی بدترین نمره ، نمره 6.05 را کسب کرده است.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران حاکی از این است که در پاییز 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

شاخص کل محیط کسب و کار ؛  در جدول مثبت شدن شاخص ها به معنی بدتر شدن وضعیت محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته است.

 

 

بهترین وضعیت و بدترین وضعیت در کدام استان‌هاست؟

برمبنای پایش تحولات محیط کسب و کار در پاییز 1401، عدد شاخص برای 61 درصد استان‌های کشور از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کمتر بوده که از بهتر بودن وضعیت آنها نسبت به میانگین کشوری حکایت دارد. همچنین اختلاف عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.85 واحد بوده که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

با این تفاسیر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس براساس داده‌های موجود،  استان‌های قزوین، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها اعلام کردند. اما بدترین وضعیت به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و بوشهر گزارش شده است.

 

شاخص در بخش‌های اقتصادی

بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1401 معادل 43.51 درصد بوده است که نسبت به همین میزان در تابستان 1401 با رقم 41.15 درصد 2.36 واحد افزایش یافته است.

همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1401، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (6.07) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.83) و صنعت (5.96) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «املاک و مستغلات» و «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن» و 3«سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص بخشی محیط کسب و کار