او از رشته پزشکی راهی بخش معدن شد و امروز در بسیار از کنفرانس های بین المللی به عنوان سخنران حضور دارد.

گفت و گوی «اکو ایران» با کیوان جعفری طهرانی فردا منتشر خواهد شد.