به گزارش اکوایران؛ ارزیابی گمرک نشان می دهد که مجموع ارزش تجاری ایران و آمریکا در سال گذشته برابر با 99 میلیون و 577 هزار دلار بوده و در این بازه زمانی 6 میلیون و 349 هزار تن کالا بین دو کشور رد و بدل شده است. با توجه به داده‌های اعلام شده این نکته نمایان می شود که تراز تجاری دو کشور منفی 99 میلیون دلار بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در 12 ماه سال گذشته مجموع تجارت خارجی ایران به لحاظ ارزشی برابر با ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار و به لحاظ حجمی ۳۷میلیون و ۱۸۰هزار تن بوده است که با این شرایط می توان گفت حجم تجاری دو کشور در سطح پایینی قرار داشته است.

اما در این مدت چه میزان کالا از ایران به آمریکا صادر شده است؟ داد‌ه‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که دربازه زمانی مورد بررسی ایران در مجموع 25 هزار و 689 تن کالا به ارزش 122 هزار و 430 میلیون دلار به آمریکا صادرات داشته است.

از سوی دیگر ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که ارزش دلاری وارداتی از آمریکا هم در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 99 میلیون و 455 هزار دلار بوده حجم کالای وارداتی از این کشور هم 6 میلیون و 413 هزار تن برآورد شده است. با این شرایط می توان گفت کفه تجارت میان ایران و آمریکا به نفع آمریکا سنگین بوده است.