پیاز‌های رسوب‌شده به منظور مدیریت بازار در اواخر سال گذشته و با مجوز ستاد تنظیم بازار وارد کشور شده، اما به‌موقع به بازار عرضه نشده و در معرض فساد قرار گرفته است. ماجرا از چه قرار است؟ این پیازها چه زمانی و به چه منظوری وارد کشور شده‌اند؟