به گزارش اکوایران، از انقلاب ۵۷ تاکنون کرسی ریاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  پنج شخصیت را به خود دیده است. افرادی که یا تاجر بودند یا اقتصاد خوانده، کارآفرین بودند یا صنعتگر.

مرور تاریخ ۴۵ ساله ایران نشان می‌دهد،  علینقی خاموشی اگرچه تاجری موفق بود اما سبقه سیاسی او بیش از توان اقتصادیش او را شش دوره در اتاق پابرجا نگه داشت. 

در نهایت هم اصلاح طلبان توانستند اتاق را در اختیار بگیرند؛ در همین راستا  محمد نهاوندیان بر کرسی ریاست دور هفتم تکیه زد. او اقتصاد خوانده بروکراتی بود که در ماه های پایانی ریاستش جایش را به غلامحسین شافعی تاجر بزرگ زعفران و انار داد.

تا اینکه قرعه ریاست  دوره هشتم به نام محسن جلال‌پور خورد. کارآفرینی بزرگ که دولتش مستعجل بود. در این مقطع هم هیات رئیسه به شافعی اعتماد کردند و او بر صندلی ریاست تکیه زد. او سپس با رای هیات نمایندگان تا پایان دوره نهم اتاق را با محافظه کاری مدیریت کرد.

 

رئیس دوره دهم اما صنعتگری فعال است که با اتاق آشنایی کامل دارد.