او می‌افزاید: تدوین نقشه راهی که مسائل سیاسی و امنیتی را با مسائل اقتصادی بخواهیم انطباق دهیم، کار سختی است. زیرا هنوز دو کشور نتوانستند به لحاظ امنیتی بهم اعتماد کنند. 

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت می‌گوید: وقتی میزان و نوع واردات عربستان را تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم اولین و بیشترین ارقامی که این کشور وارد کرده، ماشین‌آلات صنعتی برای تولید یا قطعات الکترونیک و موبایل بوده است. در این میان ما چقدر می‌توانیم از این بازار بزرگ بهره بگیریم؟