به گزارش اکوایران،  ششم شهریور سال جاری بود که ناهید دشتدار مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای در مورد اصلاح نرخ پایه صادراتی فراخوان داد.

دشتداری در این نامه اعلام کرد: با توجه به لزوم بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های مربوط به «بیش بود» تعهدات ارزی صادرکنندگان یا به تعبیر دیگر درج قیمت‌های پایه صادراتی که بیشتر از فروش واقعی آن از سوی صادرکنندگان بوده است؛ دو گروه از صادرکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود را تا پایان شهریورماه سال جاری ارسال کنند.

او  تاکید کرد: صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی مندرج در اظهارنامه آنها در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اصلاح شده ولی اصلاحات در ارزش اظهارنامه ها و متعاقبا در تعهدات ارزی حاصل از صادرات اعمال نشده است؛ می‌توانند فرم‌های درخواست را پر کنند.

دشتداری ادامه داد: گروه دیگر، صادرکنندگانی هستند که متقاضی اصلاح ارزش پایه صادراتی بوده ولی به دلیل سپری شدن مهلت مندرج در ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی و عدم مراجعه ذینفع طی مهلت ۶ ماهه تعیین شده، فاقد رای کمیسون ذیربط در گمرک هستند. 

طبق نامه مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان گروه دوم دلایل عدم مراجعه برای اصلاح ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در بازه قانونی تعیین شده را هم به صورت مکتوب اعلام کنند. 

فراخوان سازمان توسعه تجارت شهریور 1402