به گزارش اکوایران؛ براساس این بخشنامه، در مواردی که سازمان امور مالیاتی نصب ماشین آلات را اعلام کند بدون دریافت گواهی چک امکان استرداد ضمانت نامه تودیعی بلامانع است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو این بخشنامه در خصوص «جایگزینی گواهی چک با  ضمانت‌نامه های بانکی مأخوذه بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید وارده توسط واحدهای تولیدی صنعتی» موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکامی دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، جهت اقدام لازم با رعایت موارد ذیل ارسال می‌شود.

براساس این بخشنامه ارائه گواهی چک موضوع قانون احکامی دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور صادره از طرف ادارات امور مالیاتی در خصوص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید وارده توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، کماکان قابل پذیرش است.

از سوی دیگر در مواردی که ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به صورت تجمیعی تودیع شده باشد، جایگزینی گواهی چک با ضمانت‌نامه های بانکی تجمیعی، منوط به ارائه ضمانت‌نامه بانکی تفکیکی و معتبر بابت حقوق ورودی با همان سر رسید اولیه خواهد بود.

 

گمررررررک