کیوان جعفری طهرانی در پنل «جایگاه محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی» با اشاره به این نکته اعلام کرد، در مراسم اکسپو ۲۰۲۴، کشورهایی از آفریقا شرکت کرده‌اند که در مرکز این قاره قرار دارند و مرز دریایی ندارند. این موضوع چالشی را برای صادرات محصولات معدنی ایران به این کشورها ایجاد می‌کند.