به گزارش اکوایران؛ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، در مدت زمان مورد بررسی روند صدور جواز تاسیس نزولی شد و در مقابل پروانه های بهره برداری صادره شکل صعودی به خود گرفتند که این روند از تغییر صدور جواز صنعتی در کشور حکایت دارد.

داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی روند صدور جواز تأسیس افت 3 درصدی داشته است، در نیمه نخست سال جاری در مجموع 18 هزار و 222 فقره جواز تاسیس برای بخش صنعت صادره شده، این در حالی که در مدت مشابه سال قبل این تعداد برابر با 18 هزار 777 فقره بوده. افت صدور جواز تاسیس در حالی ثبت شده که سرمایه پیش بینی شده برای مجوزهای صادره در مدت زمان مورد بررسی رشد 155 درصدی داشته ، با این شرایط می توان گفت مجوزهای صنعتی صادره در نیمه نخست سال جاری بیشتر برای صنایع بزرگ و سرمایه بر بوده و صنایع کوچک سهم کمتری در صدور جواز تاسیس برای طرح های جدید داشته اند. براساس آمار اعلام شده در این مدت تقریبا 576 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای طرح های مصوب در نظر گرفته شده که در مقابل سرمایه پیش بینی شده در مدت زمان مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته، در نیمه نخست سال گذشته در مجموع تقریبا  226 هزار میلیارد تومان سرمایه برای جوازهای صنعتی مصوب شده بود.

با این شرایط می توان گفت هرچند به لحاظ تعداد در نیمه نخست سال جاری با افت درخواست مجوز روبرو بوده ایم، اما سرمایه پیش بینی شده نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و برزگ مقیاس است.   

براساس داده های اعلام شده مجموع اشتغال برای مجوزهای صنعتی در نیمه نخست سال جاری برابر با 438 هزار و 895 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6.1 درصدی داشته است.

وضعیت پروانه بهره برداری

 با توجه به این آمار می‌توان گفت، صف دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در سال‌جاری هرچند کوتاه شده اما روند صدور پروانه بهره برداری رشدی 2 درصدی داشته که با این شرایط می توان گفت تمایل برای تکمیل طرح های نیمه تمام افزایش یافته است. افزایش صدور پروانه بهره برداری نشان دهنده آن است که  اولویت دادن به این طرح‌ها می‌تواند روند تولیدات صنعتی را شتاب دهد و از سوی دیگر راندمان واحدهای موجود را بهبود ببخشد.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت «صمت» در نیمه نخست سال جاری در مجموع 3 هزار و 370 فقره پروانه بهره برداری صادر شده که رقم در سال گذشته برابر با 3 هزار و 304 فقره بوده است. از سوی دیگر سرمایه صرف شده برای بهره برداری از این طرح ها نیز رشدی 149 درصدی داشته است. براساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال جاری در مجموع تقریبا 118 هزار میلیارد تومان سرمایه برای بهره برداری این طرح ها صرف شده این در حالی که این رقم در سال گذشته برابر 47 هزار 500 میلیارد تومان بوده است.

براساس داده های اعلام شده مجموع اشتغال برای طرح های به بهره برداری رسیده در نیمه نخست سال جاری برابر با 76 هزار و 527 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 19.9 درصدی داشته است.