فعالان اقتصادی خبر می‌هند که هر ساعت قطعی اینترنت ۱.۵ میلیون دلار به GDP خسارت می‌زند، قطعی اینترنت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارها خسارت وارد کرده و معیشت ۹ میلیون نفر با اختلالات اینترنت در معرض تهدید است.

با این حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده که توافقاتی انجام شده و قرار است قیمت اینترنت داخلی کاهش و پهنای باند آن افزایش پیدا کند تا قدرت فضای اینترنت داخلی از بین‌المللی بیشتر شود.