ظهور کابل، انقلابی در دنیای تلویزیون ایجاد کرد و دریچه‌ای به سوی دنیای جدیدی از محتوا گشود. صدها کانال با برنامه‌های متنوع، انتخاب را برای مخاطبان دشوارتر کرد.

اما این انحصار دیری نپایید. ظهور اینترنت و سرویس‌های استریمینگ، بار دیگر دنیای سرگرمی را متحول کرد.

امروزه، مخاطبان به دنبال محتوای دلخواه خود هستند و به انبوه کانال‌های غیرضروری نیازی ندارند.

آینده صنعت تلویزیون به چگونگی سازگاری شرکت‌های کابلی و رسانه‌ای با این دنیای جدید و ارائه محتوای جذاب و منحصر به فرد بستگی دارد.