به گزارش اکوایران، ناسا در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک تلسکوپ در جهت شکار جهان‌های قابل سکونت است.

به نوشته ساینس الرت، ساخت این تلسکوپ موسوم به "رصدخانه جهان‌های قابل سکونت" به دست‌کم یک دهه زمان نیاز دارد اما آژانس فضایی آمریکا فرآیند توسعه تکنولوژی مورد نیاز آن را آغاز کرده است.

ناسا قراردادهایی به ارزش 17/5 میلیون دلار به سه شرکت اعطا کرده تا تحقیقات درباره نسل بعدی تلسکوپ‌ها و طراحی جدید مأموریت‌های فضایی انجام شود. این شرکت‌ها فرآیند تحقیقات خود را از اواخر تابستان 2024 آغاز خواهند کرد.

رصدخانه جهان‌های قابل سکونت مأموریتی است که طی آن یک تلسکوپ عظیم به فضا پرتاب می‌شود تا به تصویربرداری مستقیم از سیارات شبیه به زمین در اطراف ستاره‌هایی نظیر خورشید اقدام کند.

این تلسکوپ فضایی همچنین به مطالعه اتمسفر سیارات خواهد پرداخت و در این فرآیند به جست‌وجوی آن دسته از ترکیبات شیمیایی می‌پردازد که نشانه‌ای از حیات محسوب می‌شوند.

براساس نتایج تحقیقات درباره سیارات فراخورشیدی، این نظریه مطرح است که از هر پنج ستاره، یکی دارای سیاره‌ای شبیه به کره زمین است.

این تلسکوپ به جست‌وجوی ترکیباتی مانند اکسیژن و متان و دیگر نشاه‌های حیات، در این سیارات خواهد پرداخت.