شرکت های خودروساز که بر اساس ابلاغ وزارت صمت از پرداخت جریمه دیر کرد در طرح های فروش فوق العاده (فروش فوری) معاف بودند بعد از حدود 24 ماه بار دیگر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تاخیر در تحویل محصولات خود شدند.

دو خودروساز بزرگ کشور از خرداد ماه 99 با توجه به تغییرات اعمال شده در نحوی عرضه باید محصولات خود را در قابل سه طرح فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید به متقاضیان عرضه می کردند. آن طور که وزارت صمت به خودروسازان تکلیف کرده بود آنها تنها در طرح مشارکت در تولید که بازه تحویل محصولات بیش از یک سال بود موظف به پرداخت سود مشارکت بودند و در دو طرح دیگر آنها الزامی به پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد نداشتند. این در حالیست که بیش از خرداد 99 طرح های فروش فوق العاده( فوری) و پیش فروش نیز همراه با سود مشارکت و جریمه دیرکرد برگزار می شد.

در واقع سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با حذف سود مشارکت و جریمه دیرکرد بار مالی خودروسازان را سبک کند.  به نظر می رسد این تحلیل که خرید از کارخانه برای مشتریان به اندازه کافی سود دارد و دیگر نیازی نیست به منظور جلب نظر خریداران خودرو از کارخانه به آنها سود مشارکت و جریمه دیرکرد پرداخت کرد، سبب حذف این قبیل تعهدات شد.

اما بعد از نزدیک به دو سال شاهد هستیم که پرداخت جریمه دیرکرد به طرح فروش شرکت های خودروساز بازگشته و سایپایی ها در اولین طرح فروش فوق العاده بدون قرعه کشی خود که از امروز برای شاهین آغاز کردند ملزم شدند در صورت عدم تحویل خودرو در بازه زمانی سه ماهه (90 روزه) نسبت به پرداخت جریمه دیرکرد به میزان سالی 36 درصد (ماهانه 3 درصد) اقدام کنند.

حذف قرعه کشی از طرح های فروش فوق العاده خودروسازان از وعده های وزارت صمت برای سال 1401 است و به نظر می رسد با حذف قرعه کشی بار دیگر شاهد بازگشت جریمه دیرکرد به قراردادهای خودروسازان با مشتریان باشیم.