سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مسیری است که سیاست گذار خودرویی جایگزین مسیرهای پیشین فروش خودرو کرده است. دو خودروساز بزرگ کشور از اواخر سال گذشته بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخ 19 آبان ماه سال گذشته  مکلف شدند بخشی از تولیدات خود را به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر که یکی از فرزندان آنها بعد از 19 آبان ماه به دنیا آمده باشد، اختصاص دهند.

حال که فروش خودرو از دست شرکت های خودروساز خارج شده علاوه بر ایران خودرو و سایپا سایر خودروسازان نیز بر اساس تکلیف سیاست گذار خودرویی عرضه محصولات خود را تنها از مسیر سامانه یاد شده باید انجام دهند. وزارت صمت به شرکت های خودروساز خصوصی نیز تکلیف کرده تا بخشی از محصولات تولیدی خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. در اولین طرح فروش از کانال سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 4 خودروساز خصوصی یعنی بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و آرین پارس علاوه بر عرضه محصولات خود به متقاضیان باید عرضه محصولات خود به مادران دارای دو فروزند را نیز عملیاتی کنند.

بنابراین مادران می توانند بخت خود را برای در اختیار گرفتن این خودروها با ثبت نام همانند محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بیازمایند.

اما کدام محصولات خودروسازان خصوصی در دسترس مادران دارای دو فرزند و بیشتر قرار دارد؟

از میان چهار خودروساز خصوصی مدیران خودرو با عرضه 7 خودرو بزرگترین سبد محصول را برای عرضه به مادران دارای دو فرزند از مسیر این سامانه فروش تدارک دیده است. این خودروساز خودروی ام و ام X22 خود را در دو مدل معمولی و PRO در دسترس مادران قرار داده است.  ام وی ام X33 و ام وی ام  X55 دو محصول دیگر این خودروساز خصوصی است که در این سامانه فروش عرضه شده است. تیگوی چری که در دو مدل تیگو 7 و تیگو 8 در این خودروساز تولید می شود نیز در میان محصولات مدیران خودرو حاضر است. این خودروساز خصوصی برای فروش آریزو 5 نیز برنامه ریزی کرده است. کرمان موتور و بهمن موتور هر یک با دو خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حاضر هستند. این دو خودروساز هر چهار محصول را علاوه بر متقاضیان معمولی در اختیار مادران دارای دو فرزند نیز قرار می دهند. مادران دارای دو فرزند می توانند با ثبت نام برای دو محصول بهمن موتوری ها شامل دیگنیتی و فیدلیتی شانس خود را برای تصاحب این خودروها آزمایش کنند. کرمان موتوری ها نیز جک S5 و جک J4 خود را در دسترس مادران دارای دو فرزند قرار داده اند.  آرین پارس نیز تنها محصول خود یعنی لاماری ایما را در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در دسترس مادران دارای دو فرزند قرار داده اند و مادران می توانند برای این خودرو نیز ثبت نام کنند.