شرکت های خودروساز بر طبل افزایش قیمت محصولات تولیدی خود می کوبند این در حالیست که تحقق این درخواست خودروسازان منوط به صفر شدن تعرفه ورود خودرو به کشور است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت خودروسازان ادعا می کنند که تولید محصولاتشان به افزایش زیان انباشته آنها منجر می شود بنابراین چاره ای ندارند تا قیمت ها را در کارخانه افزایش دهند.

جواد حسینی کیا معتقد است تنها زمانی زیر مجوز افزایش قیمت برای شرکت های خودروساز امضا خواهد شد که تعرفه واردات خودرو به کشور صفر شود.  

این نماینده مجلس یازدهم به ایسنا می گوید نگاه خودروسازان این است که اصرار سیاست گذار خودرویی به حضور در پروسه قیمت گذاری سبب شده تا بر حجم زیان انباشته آنها افزوده شود.

البته حسینی کیا می گوید این مساله را می توان از زاویه دیگری نیز نگاه کرد. به نظر این عضو کمیسیون صنایع تنها زمانی امکان فروش خودرو به قیمت های مدنظر شرکت های خودروساز برای آنها مهیا خواهد شد که تعرفه واردات خودرو صفر شود.

حسینی کیا می گوید در این شرایط فضا برای رقابت میان محصولات داخلی و خودروهای وارداتی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت مهیا خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع تاکید می کند بنابراین دیگر منعی برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان به قیمت های مدنظر آنها وجود ندارد.

نماینده سنقر در مجلس درباره دلایل حضور دولت در پروسه قیمت گذاری خودرو می گوید بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و دولت ها در بازارهای انحصاری دخالت مستقیم می کنند.   

حسینی کیا معتقد است فرمول خودروسازان برای افزایش کیفیت از مسیر افزایش قیمت منطقی نیست زیرا نمی شود از یک سو خودروی بی کیفیت تولید کنیم و بازار هم انحصاری باشد و از سوی دیگر هرچه خودروساز خواست قیمت را افزایش دهد که این امر به نارضایتی اجتماعی دامن خواهد زد.