بررسی اطلاعات منتشر شده پارس خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این خودروساز طی یک ماهه مردادماه 10 خودرو با برند رنو را برای مشتریان خود فاکتور کرده است. در حالی پارس خودرو این تعداد از محصولات گروه رنو را طی یک ماه فروخته که این خودروساز در سال 1400 در مجموع تنها 2 دستگاه رنو را برای مشتریان خود فاکتور کرده بود. بنابراین شاهد رشد 400 درصدی فروش رنو در پایان پنج ماهه اول امسال هستیم.

برند رنو بعد از بازگشت تحریم های صنعت خودرو در سال 97 به فاصله کوتاهی بازار ایران را ترک و همکاری خود با خودروسازان داخلی را قطع کرد. پارس خودرویی ها به عنوان یکی از خودروسازان داخلی که با رنو همکاری می کردند محصولات این خودروساز فرانسوی را تا سال 99 در خطوط تولید خود داشتند. سال 1400 این خودروساز دیگر محصولات برند رنو را از سبد محصولاتی خود خارج کرد اما همچنان با فروش دو دستگاه خودرو با برند رنو، آن را در بخش فروش خود حفظ کرد. همین روند نیز در سال 1401 در دستورکار پارس خودرو قرار دارد. این خودروساز طی یک ماهه مرداد امسال 10 دستگاه رنو فروخته است. البته پارس خودرویی ها مشخص نکرده اند که این تعداد خودرو با برند رنو را در خطوط تولید خود تکمیل کرده و فروخته اند یا اینکه این خودروها را در پارکینگ داشته و به مشتریان واگذار کرده است. نکته بعدی در مورد رنوهای فروخته شده قیمتی است که این خودروساز آنها را فاکتور کرده است. بررسی اطلاعات منتشر شده پارس خودرو در سایت کدال در مردادماه امسال نشان می دهد پارس خودرویی ها هر دستگاه رنو را به قیمت 46 میلیون و 200 هزار تومان فروختند. این در حالیست که دو دستگاه رنوی فروخته شده در سال گذشته با قیمت 47 میلیون و 150 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار گرفته بود.