امید قالیباف،سخنگوی وزارت صمت در حالی از ممنوعیت فرانسوی به دلیل بد عهدی خبر داد که حدودا یک ماه پیش معاون حمل و نقل این وزارتخانه نظر دیگری داشت.

منوچهر منطقی در همایشی که اتفاقا موضوع اصلی آن حول محور واردات خودرو بود عنوان کرد که اگر بخواهیم بر اساس بدعهدی خودروسازان تصمیم بگیریم به جز چینی‌ها خودروساز دیگری امکان واردات ندارد.