رییس سازمان امور مالیاتی جاده اعتراض به مالیات خودروهای لوکس را افتتاح کرد. داوود منظور طی بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراض های لاکچری سواران را ابلاغ کرد.

بحث دریافت مالیات از دارندگان خودروهای گران قیمت به دولت دوازدهم باز می گردد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دولت روحانی به دنبال این بود تا سبد مالیاتی خود را تنوع کند بلکه از این مسیر بتواند درآمدهای خود را افزایش دهند. در کنار اخذ مالیات از لوکس سواران تلاش های برای اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سوی مجلس یازدهم پیگیری شد. دولت پیشین به رغم کسب نظر مساعد نمایندگان مجلس اما قدمی در این زمینه برنداشت تا دولت سیزدهم وارث ایده های یاد شده، شود.

البته در زمان طرح این مسائل در دولت قبل برخی از کارشناسان معتقد بودند کسب مالیات از خودروهای لوکس، خانه های خالی و همچنین عایدی بر سرمایه در شرایط حاکم بر اقتصاد منطقی نیست. زیرا افزایش قیمت خودروها، بخصوص خودروهای وارداتی، خانه های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل رشد نرخ تورم اتفاق افتاده است. آنها بخصوص در ارتباط با اخذ مالیات از لاکچری سواران تاکید کردند صاحبان این خودروها نقشی در رشد قیمت ها نداشته اند. اما سیاست گذار کلان بدون توجه به این نظرها قانون ابلاغ مالیات از خودروهای لوکس را در دستورکار قرار داد. دولت نیز در لایحه بودجه سال جاری به دنبال این بود تا بخشی از هزینه های خود را از این محل تامین کند.

بعد از نهایی شدن دریافت مالیات از دارندگان خودروهای گران قیمت، صاحبان این خودروها اعتراضاتی را در این زمینه مطرح کردند این اتفاق سبب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی اولین روز آذرماه 1401 در بخشنامه ای به ادرات کل امور مالیاتی چگونگی رسیدگی به اعتراض های مطرح شده در ارتباط با این خودروها را ابلاغ کند. چنانچه رای صادر شده توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد پذیرش مودی قرار نگیرد و همچنان صاحبان خودروهای لوکس نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در این بخشنامه تاکید شده فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. شاید اصلی ترین اعتراض در این زمینه بحث ارزش گذاری خودروهایی مشمول مالیات باشد. این مساله در بخشنامه ای که به امضا رییس سازمان امور مالیاتی رسیده نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این بخشنامه آمده است در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی خودرو و … باشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی بند یاد شده به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رأی اقدام نمایند.

البته واقعی نبودن ارزش خودرو تنها به دلایل مسائل یاد شده نیست و در برخی موارد دارندگان خودروهای گران قیمت از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور سال ساخت و … معترض باشند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.

چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد ضمن اعلام نتیجه به هیأت، مراتب به معاونت فناوری‌های مالیاتی نیز اعلام تا معاونت یاد شده ارزش تعدیل شده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده‌های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

البته در این بخشنامه تاکید شده است در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیأت مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

مالک خودرو نیز بر اساس مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400مشخص می شود.

بعد از طی مراحل یاد شده چنانچه رأی هیأت درباره میزان مالیات متعلقه نهایی شود در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت.