اعضای شورای عالی بورس در جلسه خودرویی خود بعد از بررسی های همه جانبه رای به ادامه اکران محصولات شرکت های خودروساز روی تابلوی بورس کالا داد.

شورای عالی بورس امروز برای جمع بندی نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تشکیل جلسه داده بود. خروجی این جلسه کام شرکت های خودروساز شیرین کرد زیرا VAR بورسی ها اعتراض شورای رقابت را وارد ندانست و رای به تدوام عرضه محصولات خودروسازان روی تابلوی بورس کالا داد.

آن طور که تسنیم از این جلسه خبر داده است ابتدا در این جلسه فشرده ارائه آماری از دستاورد های عرضه خودرو در بورس کالا در دستورکار قرار داشت و بعد از آن اعضای حاضر در جلسه وارد بحث و تبادل نظر شدند تا مفاد نامه ارسالی از سوی رئیس شورای رقابت به سازمان بورس را بررسی کنند.

بعد از شور اعضای شورای عالی بروس کالا قرار بر این شد تا عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می کند.

این شورا همچنین مصوب کرد تا کار گروهی مشترک میان سازمان بورس، وزارت صمت و اتاق تعاون دلایل قانونی این تصمیم برای شورای رقابت تبیین شود. در کنار تبیین این دلایل مقرر شد در نهایت به صورت موازی استفساریه ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس نیز برای این منظور اخذ شود.

به نظر می رسد اظهارات وزیر صمت در میان اعضای شورای عالی بورس و نقل قولی که از رییس دولت داشته کفه ترازو را به نفع خودروسازان سنگین کرده است.

در حالی که اخباری به گوش می رسد که برخی از اعضای شورای رقابت معتقدند قیمت های کارخانه ای خودروسازان دلیل اصلی زیان دهی خودروسازان است و باید در آن بازنگری جدی شود اما باید منتظر ماند و دید اعضای شورای رقابت با توجه به پاسخ منفی شورای عالی بورس به درخواست آنها چه حرکتی را در دستورکار قرار می دهند.