شورای رقابت همچنان به برگزاری جلسه های خود برای تعیین تکلیف نحوی فروش محصولات خودروسازان روی تابلوی بورس کالا ادامه می دهد اما همچنان با جمع بندی در این زمینه فاصله دارد.

آخرین پیگیری ها در این زمینه توسط خبرگزاری مهر انجام شده نشان می دهد اعضای شورای رقابت روز سه شنبه (دیروز) در دو نوبت صبح و عصر درباره فروش بورسی خودرو تشکیل جلسه دادند اما نتوانستند به جمع بندی در این زمینه برسند. آن طور که اخبار نشان می دهد مساله عرضه محصولات خودروسازان روی تابلوی بورس امروز هم اعضای شورای رقابت را دور هم جمع خواهد کرد. پیش بینی می شود چنانچه اعضای شورای رقابت بتوانند از خان جمع بندی به سلامت بگذرند در چند روز آینده شاهد رونمایی از دستورالعمل نهایی فروش بورسی خودرو خواهیم بود.  نهایی نشدن جمع بندی نحوی عرضه بورسی خودرو در شورای رقابت به نوعی اخبارهای منتشر شده درباره اختلاف میان اعضای شورای رقابت در این ارتباط را تقویت می کند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چند روز پیش اعلام کرد میان اعضای شورای رقابت درباره نحوی فروش بورسی خودرو اختلافاتی وجود دارد. بنابراین با توجه به اظهارات مجید عشقی مشخص است همین اختلاف ها باعث شده این شورا نتواند جهت گیری مناسبی در این زمینه داشته باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی به دنبال این بود تا روز دوشنبه ای که گذشت جلسه ای را به منظور هماهنگی درباره نحوی عرضه محصولات خودروسازان پشت ویترین بورس کالا برگزار کند. اعضای شورای رقابت، برخی از اعضای شورای عالی بورس و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمانان وزیر اقتصاد قرار بود در این جلسه حضور یابند. اما تیر احسان خاندوزی به سنگ خورد. البته ابتدا اخباری درباره حضور پیدا نکردن اعضای منتخب شورای عالی بورس شنیده شد اما به نظر می رسد دلیل لغو این جلسه هماهنگی برای فروش خودرو از مسیر بورس کالا عدم استقبال شورای رقابت بود.    

با توجه به جایگاه فراقوه ای شورای رقابت، اعضای آن وظیفه‌ای برای حضور در این نوع جلسات جهت هماهنگی ندارند. بررسی چارت اعضای شورای رقابت نشان می دهد در جلسه های این شورا نمایندگانی از بورس و وزارت صمت حضور دارند و در صورت دستیابی به جمع بندی، نتیجه حاصله به شور گذاشته شده و رأی گیری می‌شود.

با توجه به روند طی شده در جلسه های خودرویی شورای رقابت به نظر می رسد فروش خودروی بورسی میان اعضای این شورا دو دستگی ایجاد کرده است و همین اتفاق جمع بندی در این زمینه را مشکل کرده است. رد شدن خودروی بورسی از میان اعضای شورای رقابت به بلاتکلیفی خودروسازان و مشتریان دامن زده است. باید منتظر باشیم تا ببینیم تا چند روز آینده اعضای شورای رقابت به چه نتایجی دست پیدا می کنند و سرانجام عرضه محصولات خودروسازان از مسیر بورس کالا چه می شود