هیات وزیران فهرستی از کالاهای قاچاق که مصرف خاص دارند را منتشر کرد و در میان این فهرست نام خودروهایی که موتور آنها بالای 2500 سی سی است نیز دیده می شود. البته در این ابلاغیه تاکید شده این کالاها قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند.  

برای تهیه این فهرست کارگروهی از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده است. دبیرخانه این کارگروه سازمان اموال تملیکی قرار دارد. آن طور که اخبار منتشر شده می گویند این کارگروه قرار است بر اساس نیاز دستگاههای مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (2) تصویب نامه هیات دولت در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.

قرار است کلیه دستگاههایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده میباشند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکنند.

در ماده 5 مصوبه هیات دولت آمده است،کالاهایی که برای سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (250) سی سی خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (2500) سی سی غیر قابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (7) این تصویب نامه به دستگاهها یا نهادهایی که ازبودجه عمومی استفاده کنند تحویل می‌شود.

البته مشخص نیست چرا دستگاهها و نهادهای دولتی باید خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی  را خریداری کنند؟ اما به هر ترتیب می توان گفت با این مصوبه دیگر تکلیف باقی مانده خودروهای مانده در گمرک نیز مشخص شده است. پیش تر در پاییز سال جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چند نوبت فروش خودروهای مانده در گمرک که قابلیت شماره گذاری ملی داشتند را به صورت مزایده در دستورکار داشت و تنها خودروهایی با حجم موتور 2500 سی سی به بالا در گمرک مانده بودند که هیات دولت تکلیف آنها را نیز مشخص کرد تا دستگاهها و نهادهای دولتی می توانند در صورت داشتن اعتبار نسبت به خریداری کردن این خودروها اقدام کنند.