به گزارش اکوایران، در این گزارش که با نام (کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور) منتشر شده، پنج عامل را به عنوان عوامل تشکیل دهنده کیفیت در خودرو نام برده است. طراحی، تامین قطعات، خط تولید، فروش و خدمات پس از فروش.

طبق این گزارش اولین مرحله این زنجیره یعنی طراحی در وضعیت بدتری نسبت به عوامل دیگر قرار دارد. تمام چهار عامل دیگر نیز در وضعیت بدی قرار دارند ولی حتی اگر تمام این چهار عامل به استانداردهای جهانی نزدیک شوند اما وضعیت طراحی همچنان بحرانی باشد محصول نهایی نمی‌تواند باکیفیت باشد.

دو معضلی که در این گزارش به عنوان اصلی ترین دلایل افول کیفیت خودرو در مرحله طراحی ذکر شده، استفاده از پلت فرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان (این گزارش را ببینید) است.

البته در این گزارش بخش بزرگی هم به ایرادات مرحله تولید یا مونتاژ اختصاص یافته است. صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت  یکی از این دست ایرادات است. طبق این گزارش تعداد عیوب فنی خودروهای تولید داخل در 3 ماهه اول تحویل، سه برابر میانگین جهانی است.

همچنین در بخش تامین قطعات نیز به علت عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی با بحران کیفیت رو به رو هستیم.

در این گزارش بیشترین نارضایتی مشتریان، عدم تحویل به موقع محصول عنوان شده که این نشان از بحران کیفیت در مرحله فروش محسوب می‌شود.

در پایان باید گفت که شروع مسیر افزایش کیفیت از مرحله اول یعنی طراحی آغاز می‌شود. حال آنکه میدانیم با توجه به هزینه های سرسام آور و کم‌توانی خودروسازان داخلی در طراحی پلت فرم بدون شرکای خارجی، احتمال شروع این مسیر بسیار کم است.