به گزارش اکو ایران، اطلاعات منتشر شده نشان می دهد در سال گذشته رشد قیمت محصولات تولیدی سایپا، چه نو و کارکرده، بیشتر از قیمت محصولات ایران خودرو بوده است.

براساس آمارهایی که کارنامه منتشر کرده است سال 1401 میانگین قیمت محصولات ایران خودرو، نو و کاکرده، حدود 81 درصد رشد را تجربه کرده است این در حالیست که میانگین قیمتی محصولات سایپا که در بازار حضور داشتند حدود 86 درصد رشد را به خود دیده است. بنابراین خریداران خودروهای سایپا حول و حوش 5 درصد سود بیشتری را به نسبت محصولات ایران خودرو به حساب خود واریز کردند.

بازار خودرو در سال گذشته رکوردهایی قیمتی را جا به جا کرد. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با راهکارهایی جلوی افزایش قیمت خودرو را در بازار گرفته و به نوعی بازار خودرو را مدیریت کند، اتفاقی که البته نیفتاد.

روند رشد قیمت خودرو در سه ماهه ابتدایی بهار اما از روند قیمتی سال گذشته تبعیت نکرد و شاهد افت قیمت خودرو در بازار بودیم. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا کاهش قیمت بازاری خودرو را به سیاست های خود نسبت دهد اما به نظر می رسد آنچه بیش از همه روی قیمت های بازاری خودرو اثرگذار بوده و نمودار آن را کاهشی کرده مربوط به افت نسبی نرخ ارز است. ثباتی که تا حدودی بر بازار فردوسی اثرگذاشته توانسته نه تنها ترمز قیمت های خودروهای موجود در بازار اعم از خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را بکشد که منجر هب کاهش قیمت نیز شده است.

البته فعالان بازار هشدار می دهند چنانچه روند عرضه به بازار تغییری نکند و ثبات حاکم بر بازار ارز از میان برود قیمت بازاری خودرو این پتانسیل را دارد تا بار دیگر در مسیر افزایشی حرکت کند.

ایران خودرو و سایپا