در این میان سهام شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور و همچنین محصولات این شرکت‌ها هم در بازار سرمایه و در فضای فروش محصول و بازار با چالش‌هایی همراه بوده است. 

زیان انباشته سالیان اخیر این صنعت به همراه مالکیت شرکتی و انحصار بازار به همراه نحوه قیمت گذاری همیشه به عنوان چالش‌ها مطرح بوده است. 

در همین رابطه با مهرزاد منتظری مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان اگاه و گوهر صادق‌نیا کارشناس ارشد بازار سرمایه به گفتگو نشسته‌ایم تا وضعیت این صنعت را از جهت سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار دهیم. همچنین موضوع ورود صندوق‌های بخشی به این صنعت از دیگر بحث‌های این روزهای بازار سرمایه است، چرا که روند تاریخی گروه خودرویی با نوساناتی که داشته، ریسک‌ها و همچنین فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایجاد کرده است. 

آیا صنعت خودرویی کشور همچنان برای بازار سرمایه به عنوان لیدر عمل خواهد کرد؟