این نفوذ در حالی اتفاق می افتد که خودروسازان چندان توجهی به کیفیت قطعات چینی ندارند. به گفته یکی از قطعه سازان بحران کیفیت در کمین خودروهای داخلی است. 

پرداخت قطره چکانی بدهی قطعه سازان از سوی خودروسازان نیز گلایه دیگر فعالان قطعه ساز بود. 

نبود نقدینگی در گردش وضعیت شرکت های قطعه ساز را به مخاطره انداخته و برخی از قطعه سازان معتقدند این صنعت با این وضعیت زمستان ۱۴۰۲ را نخواهد دید.