در قسمت ششم از ویژه‌برنامه از گور برخاسته سراغ خودروسازی می‌رویم که برای اولین بار به سبک‌وزن بودن خودروها و تاثیر این مقوله در بهبود عملکرد آنها اهمیت داد. خودروسازی که برخی از بهترین خودروهای مسابقه‌ای تمام تاریخ را تولید کرد و بنیان‌گذار بسیاری از نوآوری‌های دنیای خودرو شد. خرید جدید کمپانی جیلی چین: لوتوس.