به گزارش اکو ایران، بررسی قیمت هایما S7 پلاس در نیمه دوم سال 1402 از رشد حدود 330 میلیون تومانی خبر می دهد. این خودروی SUV (شاسی بلند) در هفته منتهی به 6 مهر سال گذشته با قیمت حول و حوش یک میلیارد و 310 میلیون تومان قابل خریداری بود. اطلاعات مربوط به قیمت هایما S7 پلاس نشان می دهد این محصول مونتاژی چینی بازار خودرو در هفته پایانی اسفند پارسال با قیمت یک میلیارد و 640 میلیون تومان ار سوی فروشندگان به بازار عرضه شد. رسد قیمت هایما S7 پلاس به زبان درصد نزدیک به 25 درصد بوده است.

روند قیمتی هایما S7 پلاس گویای این نکته است که در بازه 30 آذر تا 12 بهمن قیمت این محصول ایران خودرو حدود 325 میلیون تومان رشد کرده است. بنابراین قیمت هایما S7 پلاس طی حدود 40 روز بیش از 23 درصد رشد را تجربه کرده است.

اما در این بازه 40 روزه بیشترین افزایش قیمت در فاصله یک هفته ای 21 دی تا 28 دی برای هایما S7 پلاس رقم خورده است. محصول مونتاژی ایران خودرو در 21 دی با قیمت حول و حوش یک میلیارد و 530 میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت. بررسی قیمت خودروهای موجود در بازار نشان می دهد فروشندگان هایما S7 پلاس در 28 دی سال گذشته تنها زمانی حاضر بودند خودروی در اختیار خود را واگذار کنند که متقاضیان مبلغی نزدیک به یک میلیارد و 670 میلیون تومان را به حسابشان واریز کنند. افزایش حدود 140 میلیون تومانی در بازه یک هفته در دی 1402 از رشد حول و حوش 9 درصدی به زبان آمار حکایت می کند.

افزایش قیمت هایما S7 پلاس در شرایطی اتفاق افتاده که برخی از متقاضیان این توصر را داشتند تا با ورود خودروهای وارداتی به بازار قیمت محصولات مونتاژ روند کاهشی به خود بگیرد اما این اتفاق نیفتاد و شاهد بودیم که قیمت محصولات مونتاژی از جمله هایما S7 پلاس همزمان با ورود محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز به بازار در نیمه دوم سال گذشته رشد را در کارنامه خود ثبت کرد.

ایران خودرویی ها سال گذشته دو عضو جدید نیز به خانواده هایما اضافه کردند تا جمع اعضای این خانواده به عدد چهار برسد. هایما S8 و هایما X7 دو عضو جدید خانواده هایما بودند. پیش از این ایران خودرویی ها مونتاژ هایما S7 و هایما S5 را در برنامه داشتند.

پیش بینی می شود ایران خودرو در سال جاری مونتاژ دو عضو جدید را افزایش دهد. البته با توجه به استقبال از دو عضو قدیمی خانواده هایما همچنان مونتاژ هایما S7 و هایما S5 در دستور کار ایران خودرویی ها قرار خواهد داشت.

هایما